Sākums/Veikals/Nodarbību paka

Zaķis

Dabaszinātnes Tehnoloģijas Matemātika
80 min.

Pakā iekļauts izglitojošās robotikas nodarbību saturs 4.-6. klašu pamatizglītības posma skolēniem. Tiek izmantota LEGO® Education Mindstorms EV3™ robotikas tehnika. Katra nodarbība ietver teorētisko, konstruēšanas, programmēšanas un interaktīvo uzdevumu daļu. Nodarbībās skolēni pēc shēmas konstruē vienkāršus inženiertehnisku risinājumu modeļus, izprot to veidus un darbības principus. Pārbauda modeļu funkcionalitāti pēc skolotāja dotiem kritērijiem, veic novērojumus, salīdzina rezultātus un izdara secinājumus. Mācību procesā pie konstrukcijām tiek pievienoti sensori un veidoti programmēšanas algoritmi izglītojošās LEGO® Education Mindstorms EV3™ robotikas tehnikas vizuālās (blokshēmu) programmēšanas valodā. Skolēns apgūst lasīt un izveidot vienkāršus vārdiski un ar blokshēmu pierakstītus algoritmus, kas satur vairākas secīgas, cikliskas un sazarotas darbības.

Paka satur šādas tēmas:

1. Bumbiņu sitējs

Bumbiņu sitējs

Dabaszinātnes

Veikt dažāda veida aprēķinus, praktiski darbojoties ar uzkonstruēto bumbiņu sitēju un eksperimentēt. D.6.3.2.1. Skaidro, ka objekta kustības ātruma izmaiņas straujums (vai deformācijas lielums) ir atkarīgs no objekta masas un pieliktā spēka lieluma, eksperimentējot, nosauc uz priekšmetu darbojošos spēkus, modelējot dažādas situācijas.

2. Blei Bleids

Blei Bleids

Dabaszinātnes

Izprast kustību veicinošus un kavējošus spēkus izmantojot uzkonstruēto blei-bleid. D.6.4.1.1. Izmantojot uzkonstruēto beli-bleid un eksperimentējot, skaidro, ka kustībā esoša objekta izraisītās sekas ir atkarīgas no objekta masas un ātruma.

3. Zaķis

Zaķis

Dabaszinātnes

Attīstīt prasmi pamatot viedokli, balstoties uz pētniecisko darbību. D.6.7.2.2. Atrod saistību starp zaķa dažādu orgānu sistēmām (elpošanas, gremošanas, balsta un kustību) un to nozīmi dzīvības uzturēšanā, izmantojot stundā dzirdēto, prezentācijas attēlus, video un uzkonstruēto zaķa konstrukciju.

4. Pulkstenis

Pulkstenis

Tehnoloģijas

Noteikt skolēna apgūtās zināšanas, izpratni, prasmes, vērtībās balstītus ieradumus un kompleksus sasniedzamos rezultātus. Vērtē skolēna domāšanas un darba procesu un iegūto gala rezultātu. Vērtējums tiek izteikts procentos, lai mērķtiecīgi atbalstītu skolēna mācīšanos un sekotu līdzi skolēna sniegumam ilgtermiņā. Veikt atgriezeniskās saites sniegšanu skolēniem un skolotājam (lai uzlabotu skolēna sniegumu un plānotu turpmāko mācību procesu).

5. Mikseris

Mikseris

Matemātika

Pilnveidot un sistematizēt izpratni par telpisku ķermeņu attēlošanu, īpašībām un lielumiem – virsmas laukumu. M.6.6.1.1. Raksturo vārdiski, izmantojot uzkonstruēto mikseri telpiskus ķermeņus un to īpašības, lietojot jēdzienus “attālums”, “paralēlas, perpendikulāras taisnes”, “riņķa līnija”, “rādiuss”, “diametrs”, spriež un secina par skaidrojuma atbilstību.

6. Radio vadāmais auto

Radio vadāmais auto

Matemātika

Veicināt izpratni par pretpiemēru veidošanu izmantojot uzkonstruēto radiovadāmo auto. M.6.2.3.3. Izveido pretpiemēru jaunā situācijā, saistot to ar zināmo, piemēram, izvērtē patiesumu apgalvojumam "konstrukcijas ar 3 priekēšējiem riteņiem ir vieglāk vadāmas, nekā konstrukcijas ar 2 priekšējiem riteņiem".

7. Rācija

Rācija

Tehnoloģijas

Vingrināties veidot blokshēmu atbilstoši paredzētajam uzdevumam. T.6.2.6.1. Pieraksta, lasa un izpilda vienkāršus vārdiski un grafiski (arī ar blokshēmu) pierakstītus algoritmus, kas satur vairākas secīgas, cikliskas un sazarotas darbības. Pieraksta algoritmu izglītojošās robotikas konstruktora vizuālās programmēšanas valodām, kas vada stundā uzkonstruēto rācijas konstrukciju.

8. Akrobāts

Akrobāts

Tehnoloģijas

Noteikt skolēna apgūtās zināšanas, izpratni, prasmes, vērtībās balstītus ieradumus un kompleksus sasniedzamos rezultātus. Vērtē skolēna domāšanas un darba procesu un iegūto gala rezultātu. Vērtējums tiek izteikts procentos, lai mērķtiecīgi atbalstītu skolēna mācīšanos un sekotu līdzi skolēna sniegumam ilgtermiņā. Veikt atgriezeniskās saites sniegšanu skolēniem un skolotājam (lai uzlabotu skolēna sniegumu un plānotu turpmāko mācību procesu).

Mēs izmantojam sīkdatnes , lai optimizētu vietnes darbību un uzlabotu Jūsu lietošanas pieredzi. Turpinot darboties šajā vietnē, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.