Sākums/Veikals/Nodarbību paka

Ielu tīrītājs

Dabaszinātnes Tehnoloģijas Matemātika
80 min.

Pakā iekļauts izglitojošās robotikas nodarbību saturs 4.-6. klašu pamatizglītības posma skolēniem. Tiek izmantota LEGO® Education Mindstorms EV3™ robotikas tehnika. Katra nodarbība ietver teorētisko, konstruēšanas, programmēšanas un interaktīvo uzdevumu daļu. Nodarbībās skolēni pēc shēmas konstruē vienkāršus inženiertehnisku risinājumu modeļus, izprot to veidus un darbības principus. Pārbauda modeļu funkcionalitāti pēc skolotāja dotiem kritērijiem, veic novērojumus, salīdzina rezultātus un izdara secinājumus. Mācību procesā pie konstrukcijām tiek pievienoti sensori un veidoti programmēšanas algoritmi izglītojošās LEGO® Education Mindstorms EV3™ robotikas tehnikas vizuālās (blokshēmu) programmēšanas valodā. Skolēns apgūst lasīt un izveidot vienkāršus vārdiski un ar blokshēmu pierakstītus algoritmus, kas satur vairākas secīgas, cikliskas un sazarotas darbības.

Paka satur šādas tēmas:

1. Gorilla

Gorilla

Matemātika

Apgūt prasmes un iemaņas izpildīt darbības ar racionāliem skaitļiem galvā, uzdodot pārvietošanās uzdevumus izmantojot uzkonstruēto gorillu. M.6.3.2.3. Aprēķina vērtību racionālu skaitļu izteiksmēm, demonstrējot ieradumu vienkāršus aprēķinus izpildīt galvā.

2. Ventilators

Ventilators

Tehnoloģijas

Izprast darbību secīgumu attiecīgās konstrukcijas vadīšanā. T.6.2.7.2. Veido vienkāršus inženiertehnisku risinājumu modeļus, izprot uzkonstruētā ventilatora darbības principus. Pārbauda to funkcionalitāti pēc skolotāja dotiem kritērijiem.

3. Šāvējs

Šāvējs

Dabaszinātnes

Eksperimentējot ar uzkonstruēto šāvēju un novērojot veido zināšanas par kustību un ātrumu. D.6.3.1.1. Veido jēdzienu “ātrums”, salīdzinot vienā laika vienībā veiktos attālumus, eksperimentējot un izsakot to ar vārdisku un matemātisku sakarību.

4. Vārti

Vārti

Tehnoloģijas

Noteikt skolēna apgūtās zināšanas, izpratni, prasmes, vērtībās balstītus ieradumus un kompleksus sasniedzamos rezultātus. Vērtē skolēna domāšanas un darba procesu un iegūto gala rezultātu. Vērtējums tiek izteikts procentos, lai mērķtiecīgi atbalstītu skolēna mācīšanos un sekotu līdzi skolēna sniegumam ilgtermiņā. Veikt atgriezeniskās saites sniegšanu skolēniem un skolotājam (lai uzlabotu skolēna sniegumu un plānotu turpmāko mācību procesu).

5. Pūce

Pūce

Matemātika

Sistematizēt izpratni par varbūtības lietošanu sadzīvē, pilnveidot izglītojošā robotikas konstruktora vizuālās programmēšanas valodas un digitālo rīku pārvaldības prasmes. M.6.5.2.1. Modelē notikumus, lietojot atbilstošu izglītojošā robotikas konstruktora vizuālās programmēšanas valodu digitālajos rīkos, un, izmantojot piemērus, skaidro, kas ir biežums, notikuma varbūtība.

6. Ielu tīrītājs

Ielu tīrītājs

Tehnoloģijas

Izprast blokshēmu izveides principus izglītojošās robotikas konstruktora vizuālās programmēšanas valodā. T.6.2.6.1. Izveido, lasa un izpilda vienkāršus vārdiski un ar blokshēmu pierakstītus algoritmus, kas satur vairākas secīgas, cikliskas un sazarotas darbības. Pieraksta algoritmu izglītojošās robotikas konstruktora vizuālās programmēšanas valodā, kas vada uzkonstruēto ielu tīrītitāju.

7. Skrituļdēlis

Skrituļdēlis

Tehnoloģijas

Attīstīt radošo domāšanu, īstenojot ideju izmantojot izglītojošās robotikas konstruktoru. T.6.2.7.1. Salīdzina vienkāršu inženiertehnisko risinājumu piemērus, to funkcionalitāti un izmantotos materiālus.

8. Motocikls

Motocikls

Tehnoloģijas

Noteikt skolēna apgūtās zināšanas, izpratni, prasmes, vērtībās balstītus ieradumus un kompleksus sasniedzamos rezultātus. Vērtē skolēna domāšanas un darba procesu un iegūto gala rezultātu. Vērtējums tiek izteikts procentos, lai mērķtiecīgi atbalstītu skolēna mācīšanos un sekotu līdzi skolēna sniegumam ilgtermiņā. Veikt atgriezeniskās saites sniegšanu skolēniem un skolotājam (lai uzlabotu skolēna sniegumu un plānotu turpmāko mācību procesu).

Mēs izmantojam sīkdatnes , lai optimizētu vietnes darbību un uzlabotu Jūsu lietošanas pieredzi. Turpinot darboties šajā vietnē, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.